New Zealand

Đi du học ở đất nước nào?

11 552d0 - Đi du học ở đất nước nào?

Đi du học hiện nay là một bước tiếp theo mà mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều mong muốn. Bước ra chân trời quốc tế, đi ra biển lớn, tiếp xúc những nền văn hóa khác biệt khiến cho mỗi người trường thành hơn. Nhưng đi du học ở đâu là tốt nhất? Để trả lời câu hỏi này, mỗi người có những lí do riêng về đất nước họ chọn. Còn bạn thì sao? Đi du học nước ngoài mà người ta vẫn hãy “tư vấn miệng” cho nhau rằng: Anh là đất nước có chi phí du học đắt nhất thế giới, Mĩ là đất nước có các trường đại học với số dân nhập cư khổng [...]