Campuchia

Trường học chính trị toàn cầu hè Việt Nam

9400f36562398be5eb08fe242cba013c - Trường học chính trị toàn cầu hè Việt Nam

Nếu các chương trình du học nước ngoài khiến cho bạn băn khoăn nhiều về chi phí quá khủng thì một số chương trình quốc tế hợp tác giữa Việt Nam và Trung tâm chính trị toàn cầu là câu trả lời tuyệt vời nhất cho bạn. Trường học chính trị toàn cầu mùa hè Việt Nam được thành lập bởi sự hợp tác của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (University Phnom Penh – RUPP) and và Trung tâm chính trị toàn cầu (The Center for Global Politics – CGP) tại Đại học Tự do Berlin (Free University Berlin) với mục tiêu “Hợp [...]